Mắt Tím

Tác giả:

Em bảo nhơ’ anh nên mắt buồn ti’m ngắt
Anh giang tay ôm chặt những yêu đương

Để em về như thâ’y nhơ’ thương

Đang câ’u xe’ buồng tim em chật chội

Anh vội vàng một vài câu xa’m hô’i

Rằng đã yêu em, tội lỗi , muộn màng

Phật mỉm cười , sao muộn thê’ mơ’i yêu nàng

Chu’a từ bi thiên đàng đành hé cửa

DCCB

Thảo luận cho bài: "Mắt Tím"