Mặt Trời Buồn

Tác giả:

Mùi Quý Bồng


Trình bày:
Thái Hiền

Mặt trời buồn..mặt trời buồn lối ngõ thuôn
lòng héo úa theo hoàng hôn
Mây trôi mềm gió ru êm
bao nuối tiếc..bao nuối tiếc ngập hoàng hôn
Anh đi rồi..anh đi rồi nỗi đơn côi
niềm trống vắng riêng mình thôi
Cánh chim chiều trong hoang liêu
lên tiếng khóc..ôi đìu hiu..ôi đìu hiu ~

Tình yêu này dâng anh đây !
tình yêu này dâng anh đây !
Phương trời ấy anh có hay?
Hoa Xuân tàn, nắng Hạ tan
Lá Thu rụng, Đông vừa sang..vừa sang

Mặt trời buồn..mặt trời buồn lối ngõ thuôn
tình đã chết theo hoàng hôn
Em thẫn thờ đứng trong mơ
đem rét mướt ươm thành thơ
Thơ em làm..thơ em làm không anh ngâm
trên trang giấy ôi lệ rơi ~
Trời Đông buồn lối ngõ thuôn
tình đã chết theo hoàng hôn..theo hoàng hôn !

 

Thảo luận cho bài: "Mặt Trời Buồn"