Mắt Xích

Tác giả:

Trôi dần qua ngày tháng

Quay đều , những vòng quay nhàm chán
Mỗi người là một mắt xích
Những mắt xích móc nối vào nhau
Bấu víu nhau
Xiết chặt nhau
Không ai có thễ thoát ra
Vì tất cã đều là :

Chorus:

Mắt xích , mắt xích
Mỗi người là một mắt xích
Mắt xích , mắt xích
Tại sao lại là mắt xích …???
Họ cuốn tôi vào những vòng quay
Tôi phải sống như họ sống
Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng
Tôi giẫy dụa trong đớn đau
Tôi than thỡ trong u sầu
Tôi biết tôi không thễ thoát ra
Vì tôi
Đã là
Một Mắt Xích

Chorus:

Mắt xích , mắt xích
Tại sao tôi lại là mắt xích
Mắt xích , mắt xích
Tôi không muốn là một mắt xích

Chorus:

Mắt xích , mắt xích
Mỗi người là một mắt xích
Mắt xích , mắt xích
Tại sao lại là mắt xích …???
Mắt xích , mắt xích
Tôi không muốn là một mắt xích
Mắt xích , mắt xích
Tại sao tôi lại là mắt xích
Ahhhhhhhh…

Thảo luận cho bài: "Mắt Xích"