Mầu Chiêm Bao

Tác giả:

Sáng ra hái đóa hoa Quỳnh,

Bâng khuâng chợt thấy lòng mình buồn xo,
Còn đây,
Vài mảnh duyên thừa…
Chắt chiu mấy kiếp sầu trong mắt sầu…
Niềm nhớ nhau,
Gửi về đâu?
Dật dờ hư ảnh ngỡ mầu chiêm bao…

Chiêu Hoàng

Thảo luận cho bài: "Mầu Chiêm Bao"