Màu của tuổi

Tác giả:

Áo Sài Gòn sắc ngọt mắt Hồ Gươm
Ngực chín nắng xoài thơm
Má Hônđa hồng mi ni gió
Bến ngược thời hương
Hoa giáng đỏ
lúm đầu.
Phố chợt giác mầu của tuổi
Vườn vỡ lòng xuân
môi lạc lối đào.

Thảo luận cho bài: "Màu của tuổi"