Màu Hoa Thiên Lý

Tác giả:

Viết để nhớ thương giàn hoa thiên lý thân yêu bên hè nhà năm cũ, nơi đã cho tôi những cảm hứng đầu tiên để trở thành nghệ sĩ…
Tháp chạp buồn 1959.

Moderato – Rất bùi ngùi thương cảm

Đời đời còn nhớ hoài
Đời đời còn nhớ hoa
bao cánh hoa ngày ấu thơ
như đem mộng mơ vào lòng ..

Chiều xưa dưới giàn hoa này
Mẹ tôi thường hay lần đến vuốt tóc tôi những khi tôi buồn…
Chiều xưa dưới giàn hoa này
Người em thường hay tìm đến nói với tôi những câu êm đềm

Kỷ niệm nào êm êm bằng những chiều bên giàn thiên lý !
Một chiều biệt ly phân kỳ
Mái nghèo ôm đàn ra đi…
Đẫu rằng xa xôi quê nhà
nhớ hoài không sao phai nhòa
Chiều trắng mùi nắng màu hoa…

Chiều nay tôi về chốn này
Bèn ra giàn hoa ngày ấy
Vắng bóng ai cánh hoa quên cười
Lòng tôi nhớ người tơi bời
Ngẩn ngơ hỏi thăm đàn bướm
xót thương tôi bướm không trả lời
nước mắt rơi nước mắt rơi vì vắng màu hoa xưa …

Thảo luận cho bài: "Màu Hoa Thiên Lý"