Mầu Nhiệm

Tác giả:

(Ở một phương trời nào xa vắng

Có một bến bờ nào vĩnh viễn hay không
HPA)

Xin anh,
Đừng căng dây đàn
Khi em chỉ còn có một
Giác quan – đơn độc
Có thể,
Nghe được dây đàn – chùng
Cũng như,
Chỉ còn thấy một nụ cười
Để xua tan băng giá
Qua hơi thở phong trần
Bao nhiêu thạch khí
Trở về với đất – với không gian
Trong sương
Trong gió
Trong mưa
Trong từ bi
Trong lửa
Không thanh âm – không hương – sắc
Như nước mắt – nhẹ rơi – cõi vô biên
Cùng khỏang hư vô – như cánh tay – gối đầu
Vang động bờ vĩnh cửu
Như một lời nguyện
Trên thi thể – của – hòang hôn
Của – hư vô – cháy – sáng
Màu của hoa Lys bay lên
Tiếng đàn – từng nốt nhạc
Đưa em về một cõi sống khác
Và – sự màu nhiệm – bắt đầu – từ đó.

Như Nguyện 

Thảo luận cho bài: "Mầu Nhiệm"