Màu Nước Rơi

Tác giả:

Bỏ ra nằm cội gió xa

Bỏ bàn tay mộng, mưa qua mặt ngàn

Bỏ lời nói đã hoang tàn

Ra đi, đi mãi không đàng trở lui

Tình thương chẳng còn buồn vui

Nắng lên xé ngọn lá vùi khổ đau

Nằm ôm đêm, vẫy tay chào

Thể thân chối bỏ từ màu nước rơi

Người đứng đó ngó sương trời

Lệ mang hơi thở chuộc lời mênh mông

Vạn hình ảnh vỡ giữa không

Còn bàn chân lụy đất trông mong về

Sông tràn tinh tú gây mê

Lót lưng ngọt sướt, tái tê chốn nằm

Chiều đưa hơi hướm sầu trầm

Bụi dâng mắt đỏ, đừng lầm nghe không …

Miên Đáng

10:15 pm, Oct 3, 2006

Thảo luận cho bài: "Màu Nước Rơi"