Mậu Thân tự thọ

Tác giả:

Năm nay tớ đã bảy mươi tư,
Rằng lão, rằng quan tớ cũng ừ.
Lúc hứng, uống thêm dăm chén rượu,
Khi buồn ngâm láo một câu thơ.
Bạn già lớp trước nay còn mấy ?
Chuyện cũ mười phần chín chẳng như.
Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa,
Thử xem trời mãi thế này ư ?
Tiêu đề bài này có bản chép là “Đại lão”. Mậu Thân tức năm 1908.

Thảo luận cho bài: "Mậu Thân tự thọ"