Mầu Thời Gian

Tác giả:

Sáng nay, tiếng chim thanh trong gió xanh

Diù hương vương ấm thoảng xuân tình
Ngàn xưa không lạnh nữa
Tần Phi, ta lặng dâng Nàng
Trời mây phảng phất nhuốm thời gian.

Mầu thời gian không xanh
Mầu thời gian tím ngát
Hương thời gian không nồng
Hương thời gian thanh thanh.

Tóc mây một món chiếc dao vàng
Nghìn trùng e lệ phụng quân vương
Trăm năm tình cũ lìa không hận
Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng.

Duyên trăm năm đứt đoạn
Tình một thuở còn vương
Hương thời gian không nồng
Mầu thời gian thanh thanh.

Thảo luận cho bài: "Mầu Thời Gian"