Mây

Tác giả:

Mây buồn làm gió mưa sang

Lòng ta đọng giọt sầu hoang bạc tình

Ta mây cùng nghĩa vô hình

Bốn phương trời nhớ lặng thinh đi..về

Đường dài xa lắm cơn mê

Đời như mây nước bên tê lỡ làng

Thà như mây gió trên ngàn

Trăm năm mưa nắng phai tàn có nhau

Tím

Thảo luận cho bài: "Mây"