Mây buổi sớm trên động phật tích

Tác giả:

Tán Nguyên tuyệt đính bức hư không,
Dung đắc nhàn vân trú thử trung.
Động khẩu tự phong vi đái nguyệt,
Nham yêu do tĩnh vị tòng long.
Hợp phu dị tác xuân sơn vũ,
Xúc thạch sơ hàm viễn hác phong.
Đồ ỷ bất tri hà sở tự,
Cao đường thần nữ quá Vu phong.

Dịch nghĩa

Đỉnh núi Tán Nguyên cao ngất, xâm lấn từng không
Những đám mây nhàn (bay lang thang) ở trong đó.
Cửa động giống như mặt trăng nhỏ,
Lưng đèo yên tĩnh như con rồng nằm.
Cảnh vật bên ngoài dễ tạo nên những trận mưa xuân
Núi đá khiến cho mây trong các hang hốc say sưa
Khách du chẳng biết tại sao các vật lại giống nhau.
Ấy là do thần nữ Vu Sơn đi qua
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Mây buổi sớm trên động phật tích"