Mây của hoa

Tác giả:

Màu trắng là màu mây của em
Trắng trời anh lại nhớ em thêm
Em đi muôn dặm như về chậm
Chỉ lấy màu mây trắng nhắn tin.

Thảo luận cho bài: "Mây của hoa"