Mấy Mùa Đông

Tác giả:

Hồ như em biết giờ mây sẽ bay
Mây nào là mây trong trắng, chờ tình ta bay đến
Vợi nhớ cho mây mang theo
Nhiều khi ta biết giờ em đến thăm
Đêm vội vàng buông sân trước
Đèn là mắt ngóng chờ (chờ…ngóng chờ…)
Đón em dáng mỏng manh

Rồi chưa vơi chưa vơi cơn nhớ
Thì đã qua một mùa đông trắng tay
Đâu còn tìm được chân mây ấy
Gửi một chiếc diều vàng (hm…)
Yêu thêm yêu thêm một chút thôi
Tàn chiếc hôn sâu ly biệt nhau cho vừa (tàn chiếc hôn sâu)
Mùa đông đang già đấy

Nhiều khi ta biết giờ em đến thăm
Đêm vội vàng buông sân trước
Đèn là mắt ngóng chờ (chờ…ngóng chờ…)
Đón em dáng mỏng manh

Rồi chưa vơi chưa vơi cơn nhớ
Thì đã qua một mùa đông trắng tay
Đâu còn tìm được chân mây ấy
Gửi một chiếc diều vàng (hm…)
Yêu thêm yêu thêm một chút thôi
Tàn chiếc hôn sâu ly biệt nhau cho vừa (tàn chiếc hôn sâu)
Mùa đông đang già đấy.
woh oh who…

Em ăn năn khâu lành mùa đông
Thế là bao giờ em nhớ ra
Rồi mùa tàn là sẽ luyến tiếc. Có khóc cũng đã muộn
(có khóc cũng đã muộn…)

Chưa vơi chưa vơi cơn nhớ
Thì đã qua một mùa đông trắng tay
Đâu còn tìm được chân mây ấy
Gửi một chiếc diều vàng
Yêu thêm yêu thêm một chút thôi
Tàn chiếc hôn sâu ly biệt nhau cho vừa
Mùa đông (mùa đông) đang già đấy.
Hm…Hm…

Thảo luận cho bài: "Mấy Mùa Đông"