Máy nhắn tin

Tác giả:

Máy nhắn chim tin tìm mê lộ phố
Lòng khác tình tim đổi số lặng thinh

Thảo luận cho bài: "Máy nhắn tin"