Mây Tôi

Tác giả:

Loang lổ mây tôi chen vào trời em

nghèo nàn phát nản

những đám mây muôn đời không mưa nổi

hết kiếp lang thang lại tan rã – âm thầm

chưa giữ nổi đời mình

lấy gì tích điện

để phun mưa !

Chăng ngang trời em

hết thu rồi đông – tàn xuân sang hạ

những chòm mây vô duyên

đuổi chẳng chịu đi – mời chưa chắc tới

những chòm mây tôi

rã nát yêu người

Khảm vào trời em

rỗ huê những đám mây (tệ) bạc

oằn mình che nắng

chẳng nên thân

thôi thì, gió ơi

hãy tràn về cho em tôi cơn mát

tôi sẽ tan, sẽ tan

mai lại tụ hồn về…

Thảo luận cho bài: "Mây Tôi"