Mây trắng

Tác giả:

Trời nóng đêm qua mây dậy ran
Ngỡ đàn trâu bạc phá tung ràn
Giữa hè ruộng vỡ mênh mông gió
Những luống cày xô nắng, chói chang.
1961

Thảo luận cho bài: "Mây trắng"