Mây Trắng

Tác giả:

Mây trắng bay đầy trước ngõ tre,
Buồn xưa theo với gió thu về.
Vài chàng trai trẻ sầu biêng biếc,
Mộng nở trong lòng sắc đỏ hoe.

Lưu Trọng Lư

Thảo luận cho bài: "Mây Trắng"