Mẹ

Tác giả:

Mẹ già quá tám mươi
Sực nhớ bỗng nực cười
Sống nhờ quà con gởi
Thân gần đất xa trời

Con bảo trợ mẹ đi
Bác đảng sống làm chi?
Dân càng nghèo càng đói
Chết mẹ nó lo gì!

Con để mẹ ở đây
Gìn giữ quê hương này
Lũ tham tàn cộng sản
Rồi sẽ bị phân thây

Mẹ sẽ đón con về
Ta gia đình đoàn tụ
Nhà không ở trời Tây
Mẹ yên lòng chín suối

Thảo luận cho bài: "Mẹ"