Mẹ Bây Giờ 02

Tác giả:

Mẹ bây giờ 

chỉ còn trong sương rơi hắt hiu mà thôi
Giọt lệ vui âm thầm rơi
mẹ ban mưa móc cho đời
Đường thanh vắng mãi luyến lưu
mẹ loang theo từng giọt nắng
Gió đưa lưng trời
mẹ phiêu du nâng niu cánh diều chơi vơi

Mẹ bây giờ
chỉ còn trong âm vang tiếng ru à ơi
Chiều dần trôi ơi buồn ơi
đàn rung nỗi nhớ cao vời
Nhạn về núi đã lâu rồi
còn đây khói hương bùi ngùi
Tuyền đài ơi một lần thôi
xin nghe tiếng mẹ : ngậm cười

Ạ a ới i ời . Ạ a ời i ơi
Còn đây tiếng hát đưa nôi
Ạ a ời i ơi . Ạ a ời i ơi
Đàn reo cung oán không thôi
Ạ a à a ơi . Ạ a à a ời
Gió đưa cánh hạc xa rồi
Ạ a à a ơi . À a à a ơi
Đăm đăm dõi mắt đỉnh trời trông theo

Mẹ bây giờ
chỉ còn trong cơn đau thắt tim đầy vơi
Đường về xa nhạt nhòa mưa
còn đây nỗi nhớ khôn nguôi
Triều dậy sóng khói hoen mi
lời thương bỗng dưng nghẹn lời
Chiều tàn rơi giọt sầu khơi
vang xa cung đàn ngậm ngùi

Thảo luận cho bài: "Mẹ Bây Giờ 02"