Mẹ cái lầm (phú đắc)

Tác giả:

“Vào rừng không biết lối ra
Thấy cây núc nác ngỡ là vàng tâm”
(ca dao)

Hỡi đứa ôm cây, tớ bảo thầm:
Ruột vàng nhưng lưỡi nó thì thâm!
Tìm hươu chẳng thấy, cha thằng hoáng,
Xấu hổ khôn che, mẹ cái lầm!
Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 31, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Mẹ cái lầm (phú đắc)"