Mê công nghệ mới hàng tiêu dùng

Tác giả:


Xe, hơi bị “đời mới”
Áo, mặc hơi bị “nghèo”
Di động, hơi bị “nhẹ”
Nụ cười, hơi bị “yêu”

Đời không công nghệ mới
Sao ra dáng… tiêu dùng?
Nhưng biến thành hàng hoá
Coi chừng em… tiêu tùng?

 

Thảo luận cho bài: "Mê công nghệ mới hàng tiêu dùng"