Mê Cung

Tác giả:

Đơn giản khác với đơn sơ
Như tia nắng chạm hạt mưa ướt mềm
Ban ngày không giống ban đêm
Nên hay lạc lối trên thềm mê cung
Cái riêng khác với cái chung
Như sao mai cứ mơ mòng sao hôm
Màu đỏ không giống màu hường
Nên cái gối dính cái giường như sam
Lỡ dại khác với lỡ lầm
Như hai nửa cứ đâm sầm vào nhau

Thảo luận cho bài: "Mê Cung"