Mẹ Hậu Giang

Tác giả:

Mẹ Hậu Giang quen đời lầm than

mặc ai danh lợi không màng là mẹ Hậu Giang
Nhà lá trước ngõ phía sông, đằng sau xanh um ruộng đồng
Vạt áo thắm thiết gió sương, đời nghèo mà giàu tình thương

Mẹ Hậu Giang không nề gian nan
từ khi binh lửa lan tràn vào vùng Hậu Giang
Từng đau thương chia lìa
đàn con ra đi không về

Mẹ thương con thương tất cả, đứa này thương như đứa kia
Nhớ..nhớ năm xưa mẹ tắm nắng gội mưa
mẹ chèo đò đưa quân giải phóng, đêm đêm ngất cao hận thù
mẹ hiền tình quân giải phóng, nâng niu Cách mạng Mùa Thu
ru hỡi..ru hời..hỡi ru

Rồi suốt năm mấy năm nay
mẹ nuốt đắng ngậm cay
Nhìn giòng Hậu Giang chìm đắm, không cam khúc nhôi đoạn trường
Mẹ chèo ghe đêm vượt tuyến, đưa đi lũ lượt người thương
Thương hỡi..thương hời..hỡi thương

Mẹ Hậu Giang âm thầm quảy dìa (về) Hậu Giang
chèo chống thêm cảnh ly tan, tình mẹ Hậu Giang
Ngày xưa thương con đưa đò
Ngày nay thương con đưa đò
Lòng mẹ bao la bốn biển
đứa nào rồi mẹ cũng lo
Con hỡi..con hời..hỡi ..con ~ 

Thảo luận cho bài: "Mẹ Hậu Giang"