Mẹ mèo dạy con

Tác giả:

Truyền nóc nhà lên đỉnh khói sương,
Mẹ con lầm lũi chuyến hành hương…
Còng lưng mài tiếng gào quê cũ
Đâm thẳng ra ngoài hệ Thái Dương.
(5/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Mẹ mèo dạy con"