Mẹ, Ngàn Đời Gió Ru

Tác giả:

(Mother, the Everlasting Wind)
(Kính tặng Mẹ tôi, và những bà Mẹ VN thương yêu.)

Con vẻ con ve, mẹ ru con qua mùa hè
Mát dịu hơn cơn gió thu
Bảo rét mưa giông, mẹ hay ôm con vào lòng
Ấm tựa như bếp đang hồng
Hò à ạ ơi lời ru ngày nao còn đó
Hò à ạ ơi lời ru yêu thương đậm đà

Con lớn con ngoan mẹ cưng con hơn bạc vàng
Sớm chiều mưa nắng đón đưa
Con gái con trai mẹ nuôi ăn học thành tài
Ước nguyện con sẽ nên người, chí tài dâng cho nước non
Lời mẹ ru dìu sông ra đến bể hồ
Lời mẹ ru đưa mây lên tận núi cao
Lời mẹ ru cho con biết được màu da
Lời mẹ ru bốn ngàn năm qua
Mẹ, ngàn đời gió ru.

Con vắng con xa, ngày qua mỗi mẹ ở nhà
Sớm chiều thương nhớ đến con
Con nổi con trôi, tìm đâu mẹ đã mất rồi
Chỉ còn lại tiếng ru buồn
Hò à ạ ơi lời ru ngày nao còn đó

Lời mẹ ru dìu sông ra đến bể hồ
Lời mẹ ru đưa mây lên tận núi cao
Lời mẹ ru cho con biết được màu da
Lời mẹ ru bốn ngàn năm qua

Mẹ, ngàn đời gió ru.

Lời mẹ ru cho đến muôn ngàn năm sau
Mẹ, ngàn đời gió ru

Tham khảo: “Quê Hương Tình Khúc Tôi Dâng”, ©2002

Thảo luận cho bài: "Mẹ, Ngàn Đời Gió Ru"