Mẹ Ở Quê Nhà

Tác giả:

Nắng xiên giàn dậu trước nhà

Mẹ che tay ngó mong ra đầu làng
Gió chiều bắt Mẹ ho khan
Con giờ đâu mất biệt ngàn tăm hơi
Nhớ con, Mẹ hái mồng tơi
Nấu nồi canh cũ Mẹ ngồi dầm chan

Thảo luận cho bài: "Mẹ Ở Quê Nhà"