Mẹ Ơi Con Đã Biết Rồi…

Tác giả:

*gửi Mẹ của tôi & NTQ

Ới Mẹ ơi khổ thân con quá…

Cớ vì sao Mẹ cứ lo xa ?

Tính toan Mẹ cứ thanh la…

Nay “mai” mốt “mối”…người ta chê cười…

Cười là cười con đây…ở giá !

Đàn ông chê…hoa lá rụng rơi…

Uổng công Mẹ đã chào mời

Con đây vẫn…ế…cả đời…”chổng mông” !!!

Trông là trông chút chồng nương tựa

Phòng nhỡ khi trái gió trở mùa…

Tội thay trái vẫn chát chua

Người qua chợ vắng…chẳng mua làm gì…

Thôi Mẹ nhé Mẹ đừng…Mẹ nhé

Quảng cáo con kiểu đó…Buồn thêm !

Cái thân như hũ…mắm nêm…

Mẹ còn nói nữa…rau dền…cũng chạy luôn !!!

Cứ mặc con…ôm giấc tình suông…

Phù Dung

02/12/2005

Thảo luận cho bài: "Mẹ Ơi Con Đã Biết Rồi…"