Mẹ Ơi

Tác giả:

Mẹ ơi ! giờ Mẹ ở đâu

Bao năm cỏ dại bén sâu trên mồ

Mẹ về nơi cõi hư vô

Cõi buồn đó, chỉ nấm mồ cỏ xanh

Gió qua cây gãy lìa cành

Trăm năm là cõi Mẹ nằm ngủ yên

Con ở lại cõi ưu phiền

Nỗi sầu trĩu nặng triền miên tâm hồn

 

Thảo luận cho bài: "Mẹ Ơi"