Mê Say

Tác giả:

Mai lên núi chết một mình

Thịt da quyện lấy chút tình cỏ sương
Tan theo cái bóng vô thường
Mộng ta như lá trong vườn thu bay.
Chỉ còn lại chút mê say
Là khi trăng rót đêm đầy thi ca. 

Thảo luận cho bài: "Mê Say"