Mẹ Vắng Nhà ( Mẹ Đi Vắng )

Tác giả:


Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng
Con sang chơi nhà bạn,
í a
Con cầm cây đàn con hát
Con cầm cây đàn con hát
Hát cho mẹ về với con
Hát cho mẹ về với con. (lập lại 2 lần) (nhạc ……..) (hát lại 2 lần)

 

Thảo luận cho bài: "Mẹ Vắng Nhà ( Mẹ Đi Vắng )"