Mẹ Yêu Không Nào

Tác giả:

Con cò bé bé
Nó đậu cành tre
Đi không hỏi mẹ
Biết đi đường nào
Khi đi em hỏi
khi về em chào
Miệng em chúm chím
Mẹ yêu không nào

Thảo luận cho bài: "Mẹ Yêu Không Nào"