Men quê

Tác giả:

Thả nậm xuống giàn cho óc ách
Màu lá chuối khô nút gợn men
Chiều thu lặng lặng hồn sông nước
Nhấp nửa ngụm tình lạ cũng quen

Phút rút ruột tằm câu tâm sự
Còn mắt buồn kia nhoè hơi sương
Sông Cầu bên cạnh mà ta khát
Ai ngược đôi dòng thương sông Thương

Lạy giời đừng nắng liền anh ạ
Tháng tám bao giờ thóc đỏ đuôi
Ruộng nứt chân chim đừng nhắc nữa
Chưa tỉnh chưa say đã lạnh người
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Men quê"