Men Rượu SAKE

Tác giả:

Chiều Thu năm ấy người đi từng chiếc lá về đâu

Rủ niềm thương tới đâu?
Suối nước biếc lờ lững trôi qua, rụng muôn cánh hoa đào,
dạt tới nơi phương nào?

Về đâu hỡi cánh chim bay ngang, bây về phương nào?
Ta cùng bên nhau đắm say.
Nào ngờ hôm nay cánh hoa đào tơ tả rơi ướt theo men say của tình xưa,
Tình chỉ là giấc mơ thôi.

(do Kim Anh trình bày) 

Thảo luận cho bài: "Men Rượu SAKE"