Men Say

Tác giả:

núi đồi ngửa mặt

nhìn trăng
rừng khuya hiu hắt
mây giăng giăng mờ

mùi trăng,
mùi rượu,
mùi thơ

màu thương,
màu nhớ,
màu chờ đợi ai

men say đã ngấm u hoài
sao em chưa đến cho dài đêm nay

em ơi !
rượu bắt đầu cay
núi rừng nghiêng ngả trăng lay bóng ngà

chờ em khắc khoải
trăng tà
gã say vừa gối hồn ta ngủ vùi

Thảo luận cho bài: "Men Say"