Men Theo Mùa Hạ

Tác giả:

Men the mùa hạ

Trăng non cong nỗi thượng tuần
Lòe loẹt a – dua
hoa đại học đòi ven ray ga xép
Trên nóc toa tàu bỏ quên
Mùi nắng ngủ mê mệt

Vì lý tưởng du dương bất tử
con dế thất tình vấp phải giọt sương
Chiến binh Thạch sùng tặc lưỡi uống đêm
mơ giấc mơ mỏng tang cánh muỗi
Giăng mắc niềm tin con nhện cái
ôm bọc trứng bão hòa

Uống nhầm phải giấc mơ
Thạch Sùng gỗ của tôi đêm qua nức nở
Tự dắt mình men theo mùa hạ
Tìm một lối đi thu.

Thảo luận cho bài: "Men Theo Mùa Hạ"