Mi-Mô-Za (Mimosa)

Tác giả:

Mi-mô-za! Từ đâu em tới ?
Mi-mô-za! Vì sao em tới đất này ?
Đà Lạt đồi nút chập chùng
Đà Lạt trời mây nước mênh mông …

ĐK:

Anh đã biết rồi, em ơi vì sao em tới
Anh đã biết rồi em ơi, vì em yêu cuộc sống trên cao
có thông reo rì rào
Vì em yêu dòng thác Cam Ly,
như cuộc sống đang dâng trào
Vì em yêu nước hồ Xuân Hương
Yêu thành phố hương hoa…
Đã từng… lưu luyến trái tim ta …!!!

Mi-mô-za!
Em, hoa Mi-mô-za!
Mi… mô – za ……!!! ./.

Mi-mô-za! Từ đâu em tới ?
Mi-mô-za! Vì sao em tới đất này ?
Ngày ngày thầm sống quanh đồi
Cuộc đời dầm mưa nắng sương rơi …

Thảo luận cho bài: "Mi-Mô-Za (Mimosa)"