Miền xuân

Tác giả:

Con sống dung dăng con xít đây
Lặn ngòi ngoi nước mấy mươi tay
Lim dim lá vỗ miền xuân rộng
Chả một đời chung cũng một ngày

Gỗ đá vô tri còn cảm giác
Biền biệt đau xa sẹo chẳng liền
Trở trời xông ngải hắt hơi được
Biết vẳng phương nào ai nhắc tên

Hao hao cổ tay chưa tròn lẳn
Em lặng nhìn đâu kiếp đổi rời
Bập bung vào hội rung cơm trống
Dồn sóng men lòng thoả lội bơi
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Miền xuân"