Mimơza

Tác giả:

Mimôza nhạt mùa hoa má nhớ
Thương nở vườn rực lửa mimơza

Thảo luận cho bài: "Mimơza"