Mở

Tác giả:

Dường chưa phủi sạch bụi sầu

Dường chưa ủi hết vết nhầu trong tim
Đau xưa ngủ giấc im lìm
Trong mơ vẫn gánh ưu phiền oằn vai
Vỡ òa những nỗi riêng tây
Giật mình nuớc đã dâng đầy bãi sông 

Thảo luận cho bài: "Mở"