Tác giả:

ặng Mỵ Cơ

Đêm qua mơ thấy bóng em
Canh khuya một bóng chong đèn đọc thơ
Không gian trầm lắng như tờ
Tóc mây sợi nhỏ buông hờ lẻ loi

Đêm khuya tiếng vạc xa vời
Ôm con lệ đổ khóc đời vọng phu
Mịt mờ khuya sớm đèn lu
Giật mình thức dậy mấy thu qua rồi
1979

Nguồn: Dòng thời gian (thơ), Bảo Cường, NXB Trẻ, 1999

Thảo luận cho bài: "Mơ"