Tác giả:

Khẽ khàng,
anh đến
môi ấm êm
nói yêu em

Ngỡ ngàng,
mở mắt
trong bóng đêm
Chỉ mình em

Thảo luận cho bài: "Mơ"