Tác giả:


Mỗi đêm, mỗi sáng, mỗi trưa
anh ươm chút mộng,
mưa bờ vai xa

Ô hay,
không chạm thịt da
cũng ngây ngất đuối hương qua một đời

Thảo luận cho bài: "Mơ"