Mơ Giữa Phố

Tác giả:

Người đàn bà ngồi mơ giữa phố mưa

nàng chứa cả dòng sông trong mắt
xoã tóc trên mây ngàn
gói gió vào trong vạt áo
đong thời gian qua kẽ tay
vẽ muà thu trong chiếc áo vàng
khoe muà xuân trên đôi môi đỏ
đi qua muà hạ bằng gót chân son
biết muà đông đang đến
rồi cơn mưa qua đi
người đàn bà vẫn ngồi giữa nỗi nhớ

 

Thảo luận cho bài: "Mơ Giữa Phố"