Mô Hình V-3T Chiến Lược Phát Triển Con Người

Tác giả:

Mô Hình V-3T Chiến Lược Phát Triển Con Người

Mô hình V-3T là mô hình đầu tiên tích hợp ba yếu tố tâm-trí-tài trong khoa học phát triển con người chiến lược; xem xét từng yếu tố tâm, trí, tài theo nghĩa rộng của nó, qua lăng kính khoa học đa ngành hiện đại; được soi sáng bởi các nghiên cứu mới nhất từ khoa học não bộ và thuật lãnh đạo.

Mô hình V-3T phát triển con người trên cả hai bình diện cá nhân và tổ chức; hướng đến phát triển con người chiến lược; cung cấp giải pháp chiến lược cho quá trình phát triển; cho phép người sử dụng vận dụng linh hoạt để thành công trong giáo dục, kinh doanh và cuộc sống.

mo-hinh-v-3t-chien-luoc-phat-trien-con-nguoi

Mô hình V-3T hướng dẫn cụ thể quy trình dưỡng tâm, luyện trí, rèn tài; giúp cá nhân kiểm nghiệm bản thân và xây dựng chiến lược để thành công; giúp tổ chức tuyển chọn và đào tạo có chiến lược những nhân tài.

Thông Tin Chi Tiết

Công ty phát hành NXB Tổng Hợp
Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Trọng lượng vận chuyển (gram) 270
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Author Nguyễn Ngọc Oanh Vũ
Số trang 238
Ngày xuất bản 06-2010
SKU 9786045800164
Danh mục Nghệ Thuật Sống Đẹp

Thảo luận cho bài: "Mô Hình V-3T Chiến Lược Phát Triển Con Người"