Mơ Hồ Bóng Quạ

Tác giả:

Chưa sáng nào buồn
như sáng nay
Em ơi mù trắng
gió bay bay
Tháp chuông chìm mất
trên thành phố
Mà lạ
con sông nước vẫn đầy
Mà lạ
núi kia còn thấy đỉnh
Hình như con quạ
có về đây
Đường sương như tẻ thành
trăm nẻo
Rồi khép đôi bờ
chẳng bóng ai
Non nước ở đâu
lòng cứ nhớ
Hay kìa
pho tượng trắng bờ vai

Thảo luận cho bài: "Mơ Hồ Bóng Quạ"