Mộ Khúc

Tác giả:

(1952)
Nhịp 3/4, lento con espressivo

Lời 1:

Mùa ấy xa xôi đi rồi
Chiều úa bên song tơi bời
Anh xa vời mấy xuân trôi
Em bời bời nhớ không thôi.

Trời nước bao la.
Về mãi nơi xa.
Vi lau buồn thuyền xan xát
Trăng gọi hồn sầu man mác.
Ôi! một trời em nhớ anh
Làn trăng úa nhẹ rơi.

Lời 2:

Mùa ấy chơi vơi trong hồn
Chiều úa mênh mông u buồn
Ai rung đàn nhắc mơ xanh
Sao bẽ bàng quá đi anh

Lòng nhớ nao nao
Về những đêm sao
Em say đàn rồi em hát
Trong dịu dàng làn hương ngát
Ôi! muôn vàn em nhớ anh
Hồ quên mất trần gian

Tài liệu tham khảo: Sao Đêm và những bài ca khác của Lê Trọng Nguyễn, Khai Trí xuất bản, 1971

Thảo luận cho bài: "Mộ Khúc"