Mơ Người Lính Chiến

Tác giả:

Chiều nay quân xuôi qua thôn vắng,
Có cô em ngây thơ dừng gót hồng
Nhìn theo anh binh tươi trong nắng,
Bước đi oai hùng.

Tình tang duyên đầu vương thôn vắng,
Cho cô em đêm xuân bừng giấc hồng,
Nhìn trăng non tàn hương yêu lắng
Trên hiên chờ mong.

Này anh quân nhân yêu mến,
Em muốn khoác chinh y
Tìm đường vế ngàn hoa
Vui hát dưới quân kỳ.
Nhưng ai thương nong tầm?
Ai ươm tơ cho đành?
Đời thơ chưa dứt mái nhà tranh.
Nhớ ai đi thề giết thù,
Cười vui phong trần say tranh đấu.
Lúc quay về trong nắng đào,
Đừng quên thôn nữ mơ bên cầu.

Dù cho sông kia quên bến cũ,
Bóng chinh nhân không phai mờ cõi lòng.
Dù nơi non cao hay suối vằng
Tim em theo cùng.

Người đi chân vang trên sông núi,
Nơi thôn xa riêng em rộn tiếng lòng,
Vườn cau đang tơ dâng bao trái,
Mong ai thành công.

Thảo luận cho bài: "Mơ Người Lính Chiến"