Mô phỏng ca dao

Tác giả:

Đặt vào mỗi bước chân ai
Một bông hoa nhỏ một bài thơ xinh

Tay ai khẻ chạm tim mình
Là ngân lên những âm thanh dịu dàng.

Ai ơi ai có biết rằng
Ai thương ai cũng chẳng bằng ta thương
Bình Thành, ngày 6-7-1984

Thảo luận cho bài: "Mô phỏng ca dao"