Mơ thấy người con gái đã mất

Tác giả:

Thân viễn ngô đương bệnh,
Tư nhi mỗi tiết ai.
Hốt nhiên trung dạ mộng,
Sậu kiến lệ như thôi.
Y phục hàn nhưng phá,
Dung nhan thảm bất khai.
Thái diêm bần vị khuyết,
Tân khổ nhữ quy lai!

Dịch nghĩa

Cha mẹ xa, mình thì đang ốm
Nhớ con mà vẫn phải nén đau thương
Bỗng nhiên trong giấc mơ lúc nửa đêm
Nhác trông thấy con mà nước mắt giàn giụa
Áo quần đã không đủ ấm lại rách
Nét mặt buồn bã không tươi
(Con ạ!) Nhà ta tuy nghèo nhưng dưa muối vẫn không thiếu
Dù có đói khổ thì con hãy cứ trở về!

 

Bài thơ này từng được sử dụng trong phần đọc thêm SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006, nhưng đã được lược bỏ trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn học, 1970

Thảo luận cho bài: "Mơ thấy người con gái đã mất"